Ý nghĩa của từ trung hiếu là gì:
trung hiếu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 16 ý nghĩa của từ trung hiếu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trung hiếu mình

1

170 Thumbs up   57 Thumbs down

trung hiếu


Trung Hiếu là tên cho các bé trai.
+, "Trung": là trung thành với một người hay một lý tưởng, mục tiêu nào đó, dù có khó khăn đến đâu cũng quyết tâm không từ bỏ, không thay lòng đổi dạ...
+, "hiếu": là hiếu thảo, hiếu thuận, tức là quan tâm, chăm sóc và đối xử tốt với những người đã có công sinh thành dưỡng dục
=> Trung Hiếu là trung thành và hiếu thảo. Đây là hai đức tính mà cha mẹ nào cũng mong muốn có ở con cái của mình.
ThuyNguyen - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

100 Thumbs up   49 Thumbs down

trung hiếu


Ăn ở hết lòng với cha mẹ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

68 Thumbs up   35 Thumbs down

trung hiếu


ngày xưa là trung với vua, ngày nay là trung với Tổ quốc. Ngày xưa là hiếu với ông bà cha mẹ, ngày nay là hiếu với nhân dân. Ngày nay, nghĩa của trung hiếu đã được mở rộng ra, là 'trung với nước, hiếu với dân'.
HaNguyn - Ngày 24 tháng 2 năm 2016

4

65 Thumbs up   45 Thumbs down

trung hiếu


Ăn ở hết lòng với cha mẹ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

5

28 Thumbs up   12 Thumbs down

trung hiếu


"Trung" nghĩa là trung thành một lòng, trước sau vẹn toàn như một; nghĩa là trung dũng, trung kiên với mọi sự, mọi điều.
Còn "Hiếu" thì Đức Phật đã từng dạy
"Trăm điều thiện Hiếu đứng đầu" là phải biết hiếu thảo, kính trọng với những bậc sinh thành, dưỡng dục rộng ra là với đất nước. "Trung Hiếu" là hai đức tính rất quý ở con người, vì vậy mà từ Trung Hiếu được sử dụng để đặt tên phổ biến rất nhiều vì cha mẹ những mong con mình có những đức tính cao đẹp đó.
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 5 năm 2019

6

24 Thumbs up   9 Thumbs down

trung hiếu


trung hiếu là trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 4 năm 2020

7

52 Thumbs up   46 Thumbs down

trung hiếu


trung hieu la mot long mot da voi nguoi khac hoac mot ly tuong muc tieu nao do
chuong - Ngày 11 tháng 2 năm 2014

8

4 Thumbs up   6 Thumbs down

trung hiếu


Trung ở đây là ở giữa . Ở trong .
Trung bổ nghĩa còn đứng riêng thì lại là nghĩa vĩ đại . Ở xa trường trung ngĩa là ở giữa .mà vị trí giữa là tướng tài thống lĩnh
Ở nhà trung là giữa nhà .mà giữa nhà là nơi tổ tiên được thờ phụng
Còn ngoài xã hội trung có nghĩa trung thành không bỏ cuộc
Trong tình cảm thì là một lòng một dạ
Trong tất cả trung là trung tâm .vị trí giửa quan trọng
Trung hiêu xưa là bật tài tướng. Hiện đại trung tâm giàu có địa vị
Như mọi người thường nhắc khu trung tâm ..như vây thôi
Hiếu :)) - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

9

15 Thumbs up   17 Thumbs down

trung hiếu


TRUNG HIẾU :
TRUNG VỚI ĐẢNG HIẾU VỚI DÂN
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 6 năm 2017

10

13 Thumbs up   18 Thumbs down

trung hiếu


Trung là trung tâm, hieu là hieu chiến , hieu thang,. Là hướng đến. Trung hiếu là hướng đến trung , cũng như hướng đến cái thiện, công bằng.noi chung từ trung hiếu mạng một nhân cách tốt.
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 1 năm 2017

11

28 Thumbs up   38 Thumbs down

trung hiếu


Trung thành hiếu thảo một lòng một dạ không phản bội
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 12 năm 2015

12

6 Thumbs up   21 Thumbs down

trung hiếu


trung hiếu là boy đz yeah ai tên Trung Hiếu thì đz nè
Trung Hiếu - Ngày 28 tháng 4 năm 2020

13

3 Thumbs up   20 Thumbs down

trung hiếu


Nghệ sĩ Trung Hiếu (sinh ngày 26 tháng 2 năm 1973) tại Thái Bình, được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình và nghệ sĩ sân khấu, với khả năng diễn xuất xuất sắc cả ở những vai chính diện [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

14

3 Thumbs up   21 Thumbs down

trung hiếu


(xã) h. Vũng Liêm, t. Vĩnh Long. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Trung Hiếu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Trung Hiếu": . trung hiếu Trung Hiếu. Những từ có chứa "Trung Hiếu": . [..]
Nguồn: vdict.com

15

3 Thumbs up   21 Thumbs down

trung hiếu


(xã) h. Vũng Liêm, t. Vĩnh Long
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

16

3 Thumbs up   27 Thumbs down

trung hiếu


Trung hiếu là trung hiếu sì kai sây âu dê
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 5 năm 2018

<< trung hoà kim hoàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa