Ý nghĩa của từ tra tấn là gì:
tra tấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tra tấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tra tấn mình

1

2   0

tra tấn


Đánh đập tàn nhẫn để bắt cung khai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

tra tấn


Đánh đập tàn nhẫn để bắt cung khai.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   0

tra tấn


dùng cực hình làm cho đau đớn để buộc phải cung khai đòn tra tấn bị tra tấn đến tàn phế
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

tra tấn


Đánh đập tàn nhẫn để bắt cung khai.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tra tấn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tra tấn": . tra tấn Trà Tân
Nguồn: vdict.com

5

0   1

tra tấn


Tra tấn (bao gồm cả hành hạ, nhục hình) là việc có chủ ý gây đau khổ tâm lý hoặc thể chất (bạo lực, hành hạ, làm đau đớn, tạo sự lo sợ hoặc làm nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của tra tấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trao trả khai chiến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa