Ý nghĩa của từ trống chầu là gì:
trống chầu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ trống chầu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trống chầu mình

1

0   1

trống chầu


Trống đánh theo nhịp hát để thưởng thức các giọng hát. | : ''Cầm '''trống chầu''' trong đám hát chèo.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

trống chầu


Trống đánh theo nhịp hát để thưởng thức các giọng hát: Cầm trống chầu trong đám hát chèo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trống chầu". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

trống chầu


Trống đánh theo nhịp hát để thưởng thức các giọng hát: Cầm trống chầu trong đám hát chèo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

trống chầu


trống điểm theo nhịp hát để tỏ ý khen chê khi nghe hoặc xem hát, trong các buổi hát tuồng, hát ả đào thời trước.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

trống chầu


Trống đế hay trống chầu là nhạc cụ gõ, họ màng rung xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu đời. Trong nghệ thuật chèo người ta gọi nó là trống đế, còn trong [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3   6

trống chầu


Chầu là tụ họp, chầu vua, ông táo đi chầu trời...Trống chầu là trống đánh để tụ họp khai mạc buổi chầu...được xài trong chùa chiềng, cung đình...
Cần Thơ - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

Thêm ý nghĩa của trống chầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< leo dây trống bỏi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa