Ý nghĩa của từ trùng trục là gì:
trùng trục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trùng trục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trùng trục mình

1

5   2

trùng trục


Tròn và thô. | : ''Béo '''trùng trục'''.'' | Ph. Nói cởi trần thô lỗ. | : ''Trần '''trùng trục'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   0

trùng trục


động vật cùng loại với trai nhưng cỡ nhỏ hơn, vỏ dài, sống ở sông hồ nước ngọt, thịt ăn được. Tính từ (Khẩu ngữ) từ gợi tả d&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   0

trùng trục


(Unionidae), họ động vật thân mềm, lớp Thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia). Có tới 80 chi, gần 1.000 loài, được chia thành 6 phân họ, phân bố rộng rãi trên thế giới, nhưng nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á. Chi TT Lanceolaria ở Việt Nam có 4 loài, trong đó TT có khía (Lanceolaria fruhstorferi) [..]
Nguồn: daitudien.net

4

2   0

trùng trục


1. t. Tròn và thô: Béo trùng trục. 2. ph. Nói cởi trần thô lỗ: Trần trùng trục.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   1

trùng trục


1. t. Tròn và thô: Béo trùng trục. 2. ph. Nói cởi trần thô lỗ: Trần trùng trục.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trùng trục". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của trùng trục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trùm trú >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa