Ý nghĩa của từ tròng trành là gì:
tròng trành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tròng trành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tròng trành mình

1

2   0

tròng trành


Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng. | : ''Thuyền '''tròng trành''' trên sóng dữ.'' | : ''Qua cầu treo '''tròng trành'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

tròng trành


t. Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng. Thuyền tròng trành trên sóng dữ. Qua cầu treo tròng trành.. Các kết quả tìm kiếm liên quan [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

tròng trành


t. Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng. Thuyền tròng trành trên sóng dữ. Qua cầu treo tròng trành.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

tròng trành


ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng thuyền tròng trành sắp lật "Tròng trành như nón k [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

tròng trành


Tròng trành có nghĩa là : Ở trạng thái nghiêng qua , nghiêng lại ,ko giữ đuoc thăng bằng
Thư - Ngày 23 tháng 6 năm 2020


Thêm ý nghĩa của tròng trành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tròng tróng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa