Ý nghĩa của từ tròng là gì:
tròng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tròng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tròng mình

1

0   0

tròng


Nhãn cầu nằm trong hốc mắt. | Gậy ở đầu có thòng lọng dùng để bắt lợn. | : ''Một cổ hai '''tròng'''.'' — Chịu hai gánh nặng hoặc chịu hai tầng áp bức [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tròng


d. Nhãn cầu nằm trong hốc mắt. 1. d. Gậy ở đầu có thòng lọng dùng để bắt lợn. Một cổ hai tròng. Chịu hai gánh nặng hoặc chịu hai tầng áp bức. 2. đg. Quàng vào cổ một cái tròng để bắt: Tròng con lợn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

tròng


phần nằm trong ổ mắt tròng mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng Danh từ thòng lọng buộc vào đầu gậy, dùng để mắc vào cổ ch&oacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

tròng


d. Nhãn cầu nằm trong hốc mắt.1. d. Gậy ở đầu có thòng lọng dùng để bắt lợn. Một cổ hai tròng. Chịu hai gánh nặng hoặc chịu hai tầng áp bức. 2. đg. Quà [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của tròng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tròn trĩnh tròng trành >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa