Ý nghĩa của từ to be bored to death là gì:
to be bored to death nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ to be bored to death Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa to be bored to death mình

1

2   1

to be bored to death


Cụm từ này có nghĩa là chán muốn chết đi được.

VD: - Hey, want to go to the museum tomorrow? An interesting exhibition will be held there.
(Này, đến bảo tàng ngày mai không? Có buổi trưng bày rất thú vị ở đấy.)
- Oh no, thank you. I don't want to be bored to death.
(Ôi không, cảm ơn. Tớ không muốn bị chán đến chết.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của to be bored to death
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ivy league LinkedIn >>