Ý nghĩa của từ celeb là gì:
celeb nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ celeb Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa celeb mình

1

6   1

celeb


Từ này viết tắt của celebrity/celebrities, có nghĩa là người nổi tiếng.

Ví dụ: I could not believe he becomes a celeb after entering university.
(Không thể tin được cậu ta trở thành người nổi tiếng sau khi vào đại học.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của celeb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Let the sleeping dogs lie Ivy league >>