Ý nghĩa của từ thu hoạch là gì:
thu hoạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ thu hoạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thu hoạch mình

1

6   1

thu hoạch


I. đgt. 1. Gặt hái, thu lượm mùa màng: thu hoạch mùa màng mùa thu hoạch ngô. 2. Thu nhận được kiến thức do kết quả học tập, tìm hiểu mang lại: thu hoạch đư [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   0

thu hoạch


Thu hoạch là gồm góp gặt hái được tất cả những gì mà do đôi bàn tay chúng ta làm ra trong một năm
Lê Thị Thùy - Ngày 03 tháng 12 năm 2019

3

2   1

thu hoạch


Tổng thể nói chung những sản phẩm do sản xuất nông nghiệp đưa lại. | : '''''Thu hoạch''' của trồng trọt khá cao.'' | Kết quả thu được sau quá trình học t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

thu hoạch


I. đgt. 1. Gặt hái, thu lượm mùa màng: thu hoạch mùa màng mùa thu hoạch ngô. 2. Thu nhận được kiến thức do kết quả học tập, tìm hiểu mang lại: thu hoạch được nhiều qua chuyến đi thực tế thu hoạch qua sách báo. II. dt. Tổng thể nói chung những sản phẩm do sản xuất nông nghi [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

thu hoạch


Làng Thu Hoạch, tổng Canh Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là quê hương của dòng họ Ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

2   2

thu hoạch


Thu hoạch hay gặt hái là quá trình gom góp, thu thập, tập trung lại hoa lợi của các loại cây trồng sau khi đã đơm hoa kết trái cho những sản phẩm phù hợp với [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   1

thu hoạch


gặt hái để thu về những sản phẩm nông nghiệp do kết quả lao động làm ra thu hoạch cà phê đến mùa thu hoạch thu nhận kiến thức [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của thu hoạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thu dọn thu lượm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa