Ý nghĩa của từ thiên thể là gì:
thiên thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thiên thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thiên thể mình

1

2   2

thiên thể


Tên gọi chung cho các ngôi sao, các hành tinh. | : ''Phát hiện ra một '''thiên thể''' mới.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   2

thiên thể


dt. Tên gọi chung cho các ngôi sao, các hành tinh: phát hiện ra một thiên thể mới.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thiên thể". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   2

thiên thể


dt. Tên gọi chung cho các ngôi sao, các hành tinh: phát hiện ra một thiên thể mới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

thiên thể


Trong thiên văn học hiện đại, thiên thể (tiếng Anh: Astronomical object) là các thực thể, các tập hợp hay những cấu trúc đáng kể trong vũ trụ mà sự tồn tại [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   2

thiên thể


tên gọi chung các vật thể tồn tại tự nhiên trong vũ trụ, như sao, hành tinh, vệ tinh, v.v..
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thiên thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thiên nhiên thiên tuế >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa