Ý nghĩa của từ thi vị là gì:
thi vị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thi vị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thi vị mình

1

23   7

thi vị


. | Cái có tính chất gợi cảm và gây hứng thú trong thơ. | . Cái hay, đẹp, nên thơ của sự vật. | : ''Phong cảnh đầy '''thi vị'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

16   6

thi vị


d. (id.). 1 Cái có tính chất gợi cảm và gây hứng thú trong thơ. 2 (hoặc t.). Cái hay, đẹp, nên thơ của sự vật. Phong cảnh đầy thi vị.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

3

13   7

thi vị


(Ít dùng) cái hay, cái đẹp, cái có tính chất gợi cảm và gây hứng thú trong thơ văn một câu thơ đầy thi v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

10   7

thi vị


Cái có tính chất gây hứng thú trong thơ; Cái hay, cái đẹp của sự vật
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 12 năm 2013

5

8   8

thi vị


d. (id.). 1 Cái có tính chất gợi cảm và gây hứng thú trong thơ. 2 (hoặc t.). Cái hay, đẹp, nên thơ của sự vật. Phong cảnh đầy thi vị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của thi vị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lạc hậu lạc quan >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa