Ý nghĩa của từ thử thách là gì:
thử thách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ thử thách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thử thách mình

1

49 Thumbs up   26 Thumbs down

thử thách


I. đgt. Cho trải qua những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ để thấy rõ tinh thần, nghị lực, khả năng như thế nào: thử thách lòng dũng cảm được thử thách qua chiến đấu. II. dt. Những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ, đòi hỏi con người có nghị lực, khả năng mới có thể vượt qua: vượt qua nhiều thử thách nặng nề. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

16 Thumbs up   1 Thumbs down

thử thách


Thử thách la sự gian nạn , vất vả mà con người ta cần phải trải qua để trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên con đường đời
Ly lép"ss - 00:00:00 UTC 31 tháng 10, 2020

3

11 Thumbs up   2 Thumbs down

thử thách


Thử thách là những tình huống khó khăn, nguy hiểm mà con người gặp phải trong cuộc sống. Khi gặp thử thách chúng ta cần bình tĩnh, thể hiện tinh thần, nghị lực, bản lĩnh và khả năng xử lí để vượt qua thử thách để đi đến thành công.
Kiều Anh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

4

31 Thumbs up   23 Thumbs down

thử thách


Những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ, đòi hỏi con người có nghị lực, khả năng mới có thể vượt qua. | : ''Vượt qua nhiều '''thử thách''' nặng nề.'' | Cho trải qua những tình huống, việc làm [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

31 Thumbs up   24 Thumbs down

thử thách


I. đgt. Cho trải qua những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ để thấy rõ tinh thần, nghị lực, khả năng như thế nào: thử thách lòng dũng cảm được thử thách qua chiến đấu. II. dt. Những tình huống, [..]
Nguồn: vdict.com

6

12 Thumbs up   7 Thumbs down

thử thách


nếu vựt qua đc thử thách . bạn sẽ đạt tới thành công rực rỡ
Linh - 00:00:00 UTC 18 tháng 5, 2017

7

6 Thumbs up   1 Thumbs down

thử thách


Thử thách là 1 phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người , kể cả động vật.
Chỉ khi vượt qua được những thử thách đó ta ms có thể trưởng thành và thành công trong cơn đường phía trước.
Lê Ly - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2021

8

30 Thumbs up   26 Thumbs down

thử thách


Thử thách là chuỗi đau thương đầy gian khổ đã đi đến thành công.Hay còn có thể nói là quá trình trải nghiệm qua sự nhờ vã của một ai đó. Đó chính là khái niệm của thử thách.
princess - 00:00:00 UTC 13 tháng 6, 2015

9

3 Thumbs up   3 Thumbs down

thử thách


Thử thách là một cơ hội tiềm ẩn
nhq17032003 - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

10

19 Thumbs up   19 Thumbs down

thử thách


THỬ THÁCH LÀ MỘT CUỘC THỬ NGHIỆM
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 17 tháng 4, 2015





<< rapière rapin >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa