princess

Vote-up nhận được29
Vote-down nhận được26
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

29   26

thử thách


Thử thách là chuỗi đau thương đầy gian khổ đã đi đến thành công.Hay còn có thể nói là quá trình trải nghiệm qua sự nhờ vã của một ai đó. Đó chính là khái niệm của thử thách.
princess - Ngày 13 tháng 6 năm 2015