princess

Vote-up nhận được30
Vote-down nhận được26
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

30 Thumbs up   26 Thumbs down

thử thách


Thử thách là chuỗi đau thương đầy gian khổ đã đi đến thành công.Hay còn có thể nói là quá trình trải nghiệm qua sự nhờ vã của một ai đó. Đó chính là khái niệm của thử thách.
princess - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999