Ý nghĩa của từ thức dậy là gì:
thức dậy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ thức dậy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thức dậy mình

1

0   0

thức dậy


Tỉnh giấc, không ngủ nữa. | : ''Thằng bé hễ '''thức dậy''' là khóc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thức dậy


Tỉnh giấc, không ngủ nữa : Thằng bé hễ thức dậy là khóc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thức dậy". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thức dậy [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thức dậy


Tỉnh giấc, không ngủ nữa : Thằng bé hễ thức dậy là khóc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của thức dậy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngụ ngôn nhanh trí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa