Ý nghĩa của từ ngụ ngôn là gì:
ngụ ngôn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ngụ ngôn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngụ ngôn mình

1

10   1

ngụ ngôn


Truyện đặt ra, thường dùng súc vật thay người để miêu tả nhân tình thế thái và ngụ ý răn đời bằng một kết luận luân lý.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

ngụ ngôn


Truyện đặt ra, thường dùng súc vật thay người để miêu tả nhân tình thế thái và ngụ ý răn đời bằng một kết luận luân lý.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   2

ngụ ngôn


Ngụ ngôn là một thể loại của văn học giáo huấn, mang nội dung đạo đức, có hình thức thơ hoặc văn xuôi tương đối ngắn, sử dụng phúng dụ như một nguy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

ngụ ngôn


Ngụ là: ngụ ý
Ngôn là: ngôn từ
Nó khuyên chúng ta bằng những lời nói bổ ích, những nhân vật thú vị
Bùi Việt Hoàng - Ngày 11 tháng 11 năm 2019

5

1   2

ngụ ngôn


Truyện ngắn mang tính giáo dục.Thường thể hiện một bài học bổ ích
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 10 năm 2016

6

2   5

ngụ ngôn


Truyện đặt ra, thường dùng súc vật thay người để miêu tả nhân tình thế thái và ngụ ý răn đời bằng một kết luận luân lý.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

2   6

ngụ ngôn


bài thơ hoặc truyện ngắn mượn chuyện loài vật để nói về việc đời, nhằm giáo dục về đạo lí, về kinh nghiệm sống thơ ngụ ng&o [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ngụ ngôn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thừa hành thức dậy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa