Ý nghĩa của từ thời sự là gì:
thời sự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ thời sự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thời sự mình

1

7   5

thời sự


Tổng thể nói chung những sự việc ít nhiều quan trọng trong một lĩnh vực nào đó, thường là xã hội – chính trị, xảy ra trong thời gian gần nhất và đan [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   10

thời sự


Thời sự = Tin tức + Chính sách.
Một bản tin được gọi là thời sự nếu bản tin đó có kèm chính sách cho mỗi một sự kiện.

Nếu không có chính sách đi kèm, đó chỉ đơn thuần là một bản tin, không hấp dẫn người xem bằng bản tin thời sự.

VD : "Trận lũ vừa qua đã làm thiệt hại....nhà nước có chương trình hỗ trợ người...."

Hấp dẫn hơn là tin : "Trận lũ vừa qua đã làm thiệt hại..." rồi bỏ trống đó không biết được sự thiệt hại về người và của rồi sẽ ra sao, có biện pháp nào tương trợ hoặc giải quyết khó khăn cho họ,...
Đinh Trương Phi - Ngày 13 tháng 4 năm 2014

3

7   7

thời sự


Tom lai no La tong the nhug thong tin moi nhat dien ra hang ngay.
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 4 năm 2014

4

0   0

thời sự


thời sự là những thông tin liên quan đến xã hội hoặc chính trị trong thời gian gần nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin hay tin tức của của người dân
DD - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

0   0

thời sự


thời sự có ý ngĩa vô cùng quan trọng trong xu thế hội nhập và phát triển , đáp ứng được mọi nhu cầu của xã hội cần và thời sự chính là cầu nối cho sự phát triển và giao lưu trong xu thế toàn cầu hóa .
lê văn quang - Ngày 28 tháng 11 năm 2017

6

3   5

thời sự


Tin tức, trong báo chí, là các thông tin mới về những gì đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong xã hội. Tin tức có thể có tác động đến nhiều người. Một bản tin [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

4   7

thời sự


I d. Tổng thể nói chung những sự việc ít nhiều quan trọng trong một lĩnh vực nào đó, thường là xã hội - chính trị, xảy ra trong thời gian gần nhất và đang được nhiều người quan tâm. Theo dõi thời sự. Bình luận thời sự. Thời sự bóng đá. Phim thời sự*. II t. (kng.). Có tín [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

3   8

thời sự


I d. Tổng thể nói chung những sự việc ít nhiều quan trọng trong một lĩnh vực nào đó, thường là xã hội. chính trị, xảy ra trong thời gian gần nhất và đang [..]
Nguồn: vdict.com

9

1   7

thời sự


tổng thể nói chung những sự việc ít nhiều quan trọng trong một lĩnh vực nào đó, thường là xã hội - chính trị, xảy ra trong [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thời sự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiện thân hoan lạc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa