Ý nghĩa của từ thật thà là gì:
thật thà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ thật thà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thật thà mình

1

85   19

thật thà


thật thà là luôn tôn trọng lẽ thật , sự thật hiển nhiên. không giả dối, bà hỏa, không khoác lác, có sao nói vậy, không tham lam. Thật thà là một đức tính tốt của con người,cần phát huy.
toi - Ngày 05 tháng 3 năm 2016

2

82   40

thật thà


t. 1 (Tính người) tự bộc lộ mình một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. Nó rất thật thà, nghĩ sao nói vậy. Giọng thật thà. Tính nết thật thà n [..]
Nguồn: vdict.com

3

45   19

thật thà


ton trong le phai,su that,khong gia doi,gia tao
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 8 năm 2014

4

41   28

thật thà


Tự bộc lộ mình một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. | : ''Nó rất '''thật thà''', nghĩ sao nói vậy.'' | : ''Giọng '''thật thà'''.'' | : ''Tính nết [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

32   21

thật thà


t. 1 (Tính người) tự bộc lộ mình một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. Nó rất thật thà, nghĩ sao nói vậy. Giọng thật thà. Tính nết thật thà như đếm (rất thật thà). 2 (Tính người) không tham của người khác. Con người thật thà, không tắt mắt của ai bao giờ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

18   7

thật thà


nó là một đức tính tốt . đừng nên vì tham lam mà làm trái với sự thật
Mất lòng trước hơn có lòng sau
giang - Ngày 06 tháng 4 năm 2018

7

17   8

thật thà


thật thà là luôn tôn trọng lẻ phải ,sự thật ,không giả dối ,giả tạo,thành thật trong phát ngôn và cả hành động, không khoác lác tham lam.
ý nghĩa: thật thà là một đức tính tốt mà mỗi chúng ta cần phải noi theo và phát huy.
lê anh khoa - Ngày 08 tháng 6 năm 2017

8

14   8

thật thà


That thật thà sẽ giúp con người ta vượt qua được khó khăn cuộc sống giúp làm chủ bản thân mình
Hoa - Ngày 14 tháng 4 năm 2018

9

9   4

thật thà


thật thà là thành thật với chính mình ,với mọi người ,với công việc.Thật thà là luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động.Đó là 1 trong những phẩm chất quan trọng nhất,tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân chính
Trang - Ngày 23 tháng 5 năm 2019

10

24   20

thật thà


Là đức tính tốt mà ta cần phải có
tâm anh - Ngày 23 tháng 10 năm 2015

11

29   27

thật thà


(tính người) tự bộc lộ mình một cách tự nhiên như vốn có, không giả dối, không giả tạo tính thật thà, có sa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

12

7   5

thật thà


Thật thà nghĩa là luôn chân thực trong mọi tình huống,
Là luôn thật thà với mọi người, với công việc.luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức.đó là một trong những phẩm chất tốt của con người cần được tu dưỡng.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của thật thà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< leo lẻo linh cảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa