Ý nghĩa của từ thơm tho là gì:
thơm tho nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thơm tho. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thơm tho mình

1

2   0

thơm tho


Thơm nói chung. | : ''Hương vị '''thơm tho'''.'' | : ''Danh tiếng '''thơm tho'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

thơm tho


Thơm nói chung : Hương vị thơm tho; Danh tiếng thơm tho.
Nguồn: vdict.com

3

1   0

thơm tho


Thơm nói chung : Hương vị thơm tho; Danh tiếng thơm tho.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

thơm tho


thơm và gây cảm giác dễ chịu (nói khái quát) quần áo sạch sẽ, thơm tho
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thơm tho
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quân sư quê mùa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa