Ý nghĩa của từ quê mùa là gì:
quê mùa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quê mùa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quê mùa mình

1

19   11

quê mùa


Mộc mạc, thật thà như người ở nông thôn : Ăn mặc quê mùa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quê mùa". Những từ có chứa "quê mùa" in its definition in Vietnam [..]
Nguồn: vdict.com

2

13   11

quê mùa


jānapada (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

3

13   13

quê mùa


Mộc mạc, thật thà như người ở nông thôn. | : ''Ăn mặc '''quê mùa'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

11   11

quê mùa


có tính chất, dáng vẻ như của người dân quê chất phác và ít hiểu biết con người quê mùa ăn mặc quê m&ugra [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

9   10

quê mùa


Mộc mạc, thật thà như người ở nông thôn : Ăn mặc quê mùa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   4

quê mùa


Quê mùa là ít học, lam lũ, cực khổ. Đối nghịch với thành thị, là thành phố, xa hoa, tráng lệ, là kiến thức nhiều
Sơn - Ngày 11 tháng 6 năm 2017

7

4   12

quê mùa


Phong cách ăn mặc lôi thời ko biết ă nói
thão nguyễn - Ngày 20 tháng 3 năm 2016


Thêm ý nghĩa của quê mùa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thơm tho thơ dại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa