Ý nghĩa của từ thơm nức là gì:
thơm nức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thơm nức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thơm nức mình

1

3   2

thơm nức


có mùi thơm bốc lên mạnh và lan toả rộng thơm nức mùi hoa sữa Đồng nghĩa: thơm lừng, thơm phức
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   3

thơm nức


Cg. Thơm sực. Thơm lắm: Trộm nghe thơm nức hương lân (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   4

thơm nức


Thơm lắm. | : ''Trộm nghe '''thơm nức''' hương lân (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   3

thơm nức


Cg. Thơm sực. Thơm lắm: Trộm nghe thơm nức hương lân (K).
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của thơm nức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thơm ngát thơm phức >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa