Ý nghĩa của từ thông thường là gì:
thông thường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thông thường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thông thường mình

1

1   0

thông thường


Thường có, thường thấy ở nhiều nơi. | : ''Cách ăn mặc '''thông thường'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

thông thường


Thường có, thường thấy ở nhiều nơi : Cách ăn mặc thông thường.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thông thường". Những từ phát âm/đánh vần giống như " [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

thông thường


Thường có, thường thấy ở nhiều nơi : Cách ăn mặc thông thường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

thông thường


thường có, thường thấy, không có gì lạ hoặc đặc biệt đồ dùng thông thường học một khóa giao tiếp tiếng Anh thông th [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thông thường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quắt quéo quằn quại >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa