Ý nghĩa của từ thích khách là gì:
thích khách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thích khách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thích khách mình

1

30 Thumbs up   19 Thumbs down

thích khách


Người giỏi võ thuật, sử dụng vũ khí làm nghề tiếp cận và ám sát các nhân vật quan trọng thời xưa như vua, chúa.
Minh Việt - Ngày 21 tháng 11 năm 2015

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

thích khách


d. Người mang vũ khí tới gần để ám sát nhân vật quan trọng thời xưa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

thích khách


(Từ cũ) người mang vũ khí tới gần để ám sát một nhân vật quan trọng trong thời phong kiến thích khách đột nhập vào cung
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

thích khách


d. Người mang vũ khí tới gần để ám sát nhân vật quan trọng thời xưa.
Nguồn: vdict.com

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

thích khách


Người mang vũ khí tới gần để ám sát nhân vật quan trọng thời xưa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< thí sinh thính giả >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa