Ý nghĩa của từ tbd là gì:
tbd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tbd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tbd mình

1

1   1

tbd


viết tắt của " Taco Bell dog"là tên của một con chó nổi tiếng trong quảng cáo, được lồng tiếng bởi diễn viên Carlos Alazraqui được sử dụng bởi Taco Bell.Đây là một giống Gidget ở ngoài đời.
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

tbd


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- to be determined: được xác định (thường sử trọng cho doanh nghiệp) Một tên viết tắt được sử dụng cho một chi tiết chưa được quyết định, nhưng sẽ được xác định trong tương lai.
- to be done: để được thực hiện
- to be decided: để được quyết định
- to be delected: đã được xóa
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tbd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tbs so far >>