Ý nghĩa của từ take off là gì:
take off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ take off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa take off mình

1

0   0

take off


Cụm động từ: cởi
Ví dụ 1: Làm ơn cởi giầy trước khi vào phòng. (Please take off your shoes before entering the room.)
Ví dụ 2: Tại sao bạn lại cởi áo khoác ra vậy, bạn sẽ bị lạnh đó? (Why do you take off the coat, it will be cold?)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 6 năm 2019

2

0   2

take off


(cụm danh từ)
-(máy bay) cất cánh.
The plane has taken off regardless of the fog.
(máy bay đã cất cánh bất chấp màn sương mù)
- (công ty, doanh nghiệp, sản phẩm) làm ăn phát đạt, thành công, được ưa chuộng.
The new product of this company has incredibly taken off.
(Loại sản phẩm mới của côn ty được ưa chuộng đến không ngờ)
Phuongthao2013 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của take off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< in terms of okie dokie >>