Ý nghĩa của từ okie dokie là gì:
okie dokie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ okie dokie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa okie dokie mình

1

14 Thumbs up   8 Thumbs down

okie dokie


(thân mật) (có nghĩa như từ OK, Okie) được dùng để biểu lộ sự đồng ý, đồng tình, tán thành (nhiều khi cũng được dùng là Okie Doke)
A: Pick me up at 6.
B: Okie dokie.
Phuongthao2013 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

8 Thumbs up   7 Thumbs down

okie dokie


+ là một trạng từ biểu thị sự đồng tình, đống ý
+ giống như từ okie (được, ổn, đạt chuẩn)
+ là một cụm từ được sử dụng để biệu thi sự không quan tâm
vuvu - Ngày 06 tháng 8 năm 2013
<< take off zawsze in love >>