Ý nghĩa của từ zawsze in love là gì:
zawsze in love nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ zawsze in love. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zawsze in love mình

1

30 Thumbs up   5 Thumbs down

zawsze in love


đây là tiếng Ba Lan. Nôm na thì ta có thể hiểu là mãi mãi yêu :D
https://translate.google.com/?hl=vi#auto/vi/zawsze%20in%20love
Ano - 00:00:00 UTC 16 tháng 12, 2013

2

28 Thumbs up   6 Thumbs down

zawsze in love


zawsze in love là chương thứ 13 của series truyện tranh Noisekoi của tác giả người Nhật Bản Naoshi Komi. Truyện được phát hành hàng tuần trên tạp chí Weekly Shõnen Jump
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

3

11 Thumbs up   3 Thumbs down

zawsze in love


Zawsze in love :
-In the first word: "Zawsze" (in Polish) means: always, forever in English and mãi mãi (về sau) in Vietnamese
-In the last two words you can easily understand: "in love" means you are in relationship with someone (can be a boy, a girl, it depends on you), but this is just about the love between 2 people only !
-And the last thing i want you to know is "Zawsze in love" is often used to end a fairy tail =D
Zawsze in love - 00:00:00 UTC 7 tháng 12, 2016

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zawsze in love


Từ này trong bộ manga Nisekoi
Zawsze trong tiếng Ba Lan là “luôn luôn”
In love trong tiếng Anh là “trong tình yêu”
Dịch ra là luôn luôn trong tình yêu
Quang - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2021

<< okie dokie bae doo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa