Ano

Vote-up nhận được30
Vote-down nhận được5
Điểm:24 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

30 Thumbs up   5 Thumbs down

zawsze in love


đây là tiếng Ba Lan. Nôm na thì ta có thể hiểu là mãi mãi yêu :D
https://translate.google.com/?hl=vi#auto/vi/zawsze%20in%20love
Ano - Ngày 16 tháng 12 năm 2013