Ano

Vote-up nhận được31
Vote-down nhận được5
Điểm:25 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

31 Thumbs up   5 Thumbs down

zawsze in love


đây là tiếng Ba Lan. Nôm na thì ta có thể hiểu là mãi mãi yêu :D
https://translate.google.com/?hl=vi#auto/vi/zawsze%20in%20love
Ano - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013