Ý nghĩa của từ tai quái là gì:
tai quái nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tai quái. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tai quái mình

1

2   1

tai quái


t. Tinh ranh một cách độc ác, làm cho người khác phải khốn khổ. Trò chơi tai quái.
Nguồn: vdict.com

2

1   2

tai quái


Tinh ranh một cách độc ác, làm cho người khác phải khốn khổ. | : ''Trò chơi '''tai quái'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

tai quái


t. Tinh ranh một cách độc ác, làm cho người khác phải khốn khổ. Trò chơi tai quái.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

tai quái


tinh ranh, quỷ quái đến mức làm cho người khác phải khốn khổ trò đùa tai quái con bé tai quái lắm! Đồng nghĩa: quá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tai quái
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tai nạn tai tái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa