Ý nghĩa của từ tự trọng là gì:
tự trọng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 17 ý nghĩa của từ tự trọng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự trọng mình

1

183   69

tự trọng


-Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với các chuẩn mực xã hội, biểu hiện ở chỗ:cư xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, không để người khác nhắc nhở, chê trách.
-
Thong - Ngày 30 tháng 11 năm 2014

2

115   69

tự trọng


coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình lòng tự trọng người biết tự trọng Đồng nghĩa: tự tôn
Nguồn: tratu.soha.vn

3

70   55

tự trọng


đg. Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. Một người biết tự trọng. Chạm lòng tự trọng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tự trọng". Những [..]
Nguồn: vdict.com

4

64   56

tự trọng


tin vào bản thân minh , coi trọng và gữ gìn phẩm giá của mình.
ải - Ngày 05 tháng 10 năm 2015

5

52   45

tự trọng


coi trọng và giữ gìn phẩm chất của mình
không có tên - Ngày 18 tháng 5 năm 2015

6

55   50

tự trọng


Ý nghĩa của tự trọng là phẩm chất đạo đức của mỗi người.
Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn,hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 12 năm 2015

7

49   45

tự trọng


tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm cách , danh dự của mình. Việc coi mình có giá trị, biết giữ gìn danh dự, phẩm cách của mình là thái độ sống đúng đắn. Người có lòng tự trọng là người có đạo đức, có thiên lương, có tư tưởng nhân nghĩa, không bao giờ làm điều xấu, việc ác
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 7 năm 2016

8

58   56

tự trọng


Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. | : ''Một người biết '''tự trọng'''.'' | : ''Chạm lòng '''tự trọng'''.'' | Có lòng tự trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

9   9

tự trọng


Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình
2009 - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

10

9   9

tự trọng


Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm cách , danh dự của mình
Thảo Nguyên - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

11

8   8

tự trọng


là sự tự nhận thức giá trị của bàn thân,coi tronhj giá trị và phát huy giá trị ấy
Ngọc Hường - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

12

15   15

tự trọng


tu trong la coi trong va giu gin pham gia cua minh
sakura - Ngày 15 tháng 11 năm 2017

13

7   7

tự trọng


Ý nghĩa của tự trọng là: là phẩm chất đạo đức cao quý, giúp con người có nghị lực nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân được tôn trọng quý mến
susu phạm - Ngày 06 tháng 11 năm 2019

14

51   52

tự trọng


đg. Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. Một người biết tự trọng. Chạm lòng tự trọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

15

12   13

tự trọng


Người có lòng tự trọng sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng . Giúp ta tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện mình
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 3 năm 2017

16

12   14

tự trọng


10. tu trong
tu trong la tin vao ban than minh va pham gia cua minh ,danh
du cua minh.
pham hong anh - Ngày 28 tháng 11 năm 2016

17

13   16

tự trọng


giúp con người có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ , có ý chí vươn lên để tự hoàn thiện mình
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 12 năm 2017


Thêm ý nghĩa của tự trọng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự truyện tự tư tự lợi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa