Ý nghĩa của từ tự tiện là gì:
tự tiện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tự tiện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự tiện mình

1

3   0

tự tiện


(làm việc gì) theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi ý kiến ai cả tự tiện dùng đồ của người kh&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   0

tự tiện


Theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi ai cả. | : '''''Tự tiện''' lục sách của bạn.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

tự tiện


t. (Làm việc gì) theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi ai cả. Tự tiện lục sách của bạn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   3

tự tiện


t. (Làm việc gì) theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi ai cả. Tự tiện lục sách của bạn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tự tiện". Những từ p [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của tự tiện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự hào tự ý >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa