Ý nghĩa của từ tửu sắc là gì:
tửu sắc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tửu sắc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tửu sắc mình

1

4   0

tửu sắc


(Từ cũ) rượu và gái, về mặt là những thú ham mê có hại ham mê tửu sắc
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   0

tửu sắc


. Rượu và gái đẹp, về mặt là những thú ham mê có hại. | : ''Ham mê '''tửu sắc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

tửu sắc


d. (cũ). Rượu và gái đẹp, về mặt là những thú ham mê có hại. Ham mê tửu sắc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tửu sắc". Những từ phát âm/đánh vần g [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

tửu sắc


d. (cũ). Rượu và gái đẹp, về mặt là những thú ham mê có hại. Ham mê tửu sắc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tửu sắc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tứ phía tự hào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa