Ý nghĩa của từ tự cung là gì:
tự cung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tự cung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự cung mình

1

4   4

tự cung


Nh. Tự cấp. Tự cung tự cấp. Nh. Tự cấp tự túc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

3   5

tự cung


Nh. Tự cấp. Tự cung tự cấp. Nh. Tự cấp tự túc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tự cung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tự cung": . tây cung [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của tự cung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tự Đức tự kiêu >>