Ý nghĩa của từ tịt ngòi là gì:
tịt ngòi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tịt ngòi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tịt ngòi mình

1

0   0

tịt ngòi


là một hành động có nghĩa là dừng lại, không làm nữa. thường thường thì có nghĩa là dừng lại vĩnh viễn
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tịt ngòi


Ngb. Cụt hứng (thtục).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tịt ngòi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tịt ngòi": . tắt nghỉ thiết nghĩ tịt ngòi. [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tịt ngòi


Ngb. Cụt hứng (thtục).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tịt ngòi


(Thông tục) tịt hẳn, không còn nói gì được nữa bị đuối lí nên tịt ngòi luôn
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tịt ngòi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gác kinh gác mỏ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa