Ý nghĩa của từ gác kinh là gì:
gác kinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gác kinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gác kinh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gác kinh


Cái gác viết kinh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gác kinh


cái gác viết kinh. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gác kinh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gác kinh": . gác kinh guốc kinh. Những từ có chứa "gác kinh" in its definition in Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com

3

12 Thumbs up   12 Thumbs down

gác kinh


cái gác viết kinh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< tọa hưởng kỳ thành tịt ngòi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa