Ý nghĩa của từ gá bạc là gì:
gá bạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gá bạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gá bạc mình

1

4   2

gá bạc


Một trong 3 tội được quy định tại Điều 200 – Bộ luật hình sự: tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, gá bạc. Hành vi gá bạc là dùng nhà ở của mình, hoặc một nơi nào khác mà người đó có thể mượn để chứa đám bạc, có trường hợp vừa tổ chức lại vừa gá bạ [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

1   1

gá bạc


Chứa cờ bạc để lấy hồ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

gá bạc


Cg. Gá chứa. Chứa cờ bạc để lấy hồ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   2

gá bạc


Cg. Gá chứa. Chứa cờ bạc để lấy hồ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gá bạc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gá bạc": . gá bạc gia bộc g [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của gá bạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tọa thị tọa hưởng kỳ thành >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa