Ý nghĩa của từ tế nhị là gì:
tế nhị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ tế nhị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tế nhị mình

1

77 Thumbs up   18 Thumbs down

tế nhị


tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong cách ứng xử, biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua từ chối một cách tế nhị lời nói thiếu tế nh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

64 Thumbs up   43 Thumbs down

tế nhị


Dt ... sự khéo léo sử dụng ngôn ngữ , cử chỉ trong giao tiếp với mọi người
Sarah - 00:00:00 UTC 24 tháng 11, 2015

3

25 Thumbs up   18 Thumbs down

tế nhị


dt.. Khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử: một con người rất tế nhị ăn nói tế nhị.. Có những tình tiết rất nhỏ, sâu kín, khó nói hoặc không thể nói ..
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

4

30 Thumbs up   24 Thumbs down

tế nhị


dt.. Khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử: một con người rất tế nhị ăn nói tế nhị.. Có những tình tiết rất nhỏ, sâu kín, khó nói hoặc không thể nói ra được: Vấn đề này rất tế nhị, cần phải lựa thời cơ mà nói.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

23 Thumbs up   18 Thumbs down

tế nhị


Dt.. Khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử. | : ''Một con người rất '''tế nhị'''.'' | : ''Ăn nói '''tế nhị'''...'' | : ''Có những tình tiết rất nhỏ, sâu kín, khó nói hoặc không thể nói ra được:.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

22 Thumbs up   17 Thumbs down

tế nhị


dt.. Khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử: một con người rất tế nhị ăn nói tế nhị.. Có những tình tiết rất nhỏ, sâu kín, khó nói hoặc không thể nói ra được: Vấn đề này rất tế nhị, cần phải lựa thờ [..]
Nguồn: vdict.com

7

10 Thumbs up   8 Thumbs down

tế nhị


Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử thể hiện là con người có hiểu biết có văn hóa
Lan Anh - 00:00:00 UTC 11 tháng 11, 2016

8

13 Thumbs up   13 Thumbs down

tế nhị


tế nhị giúp chúng ta giao tiếp thuận lợi hơn, được nhiều người lắng nghe giúp đỡ và học hỏi. Và chính chúng ta cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ đối phương. Tế nhị còn giúp chúng ta được mọi người quan tâm nhiều hơn, và cũng giúp chúng ta hoàn thiện được tính cách của bản thân
Lâm Thiên Hải - 00:00:00 UTC 17 tháng 5, 2016

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

tế nhị


Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử thể hiện là con người có hiểu biết có văn hóa
lolzks - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

10

10 Thumbs up   16 Thumbs down

tế nhị


Đàng hoàng
Hạnh - 00:00:00 UTC 14 tháng 11, 2015

<< hú hí tế bào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa