Ý nghĩa của từ hú hí là gì:
hú hí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hú hí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hú hí mình

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

hú hí


Nói vợ chồng, trai gái cười đùa, trò chuyện nhỏ to với nhau.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hú hí". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hú hí": . ha ha hài hòa hải hà hào hoa hào hoa hầu h [..]
Nguồn: vdict.com

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

hú hí


Nói vợ chồng, trai gái cười đùa, trò chuyện nhỏ to với nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

3

5 Thumbs up   3 Thumbs down

hú hí


vui đùa âu yếm, chuyện trò nhỏ to với nhau hú hí với vợ con
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3 Thumbs up   3 Thumbs down

hú hí


Nói vợ chồng, trai gái cười đùa, trò chuyện nhỏ to với nhau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

hú hí


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
thảo - Ngày 18 tháng 9 năm 2015   NSFW / 18+
<< hùng vĩ tế nhị >>