Ý nghĩa của từ tập tính là gì:
tập tính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tập tính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tập tính mình

1

0   0

tập tính


Thói quen của con người và động vật như là đối với động vật thì tập tính cách bắt mới
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 12 năm 2016

2

1   2

tập tính


Toàn thể các tính tình tự nhiên. | : '''''Tập tính''' của loài người.'' | : '''''Tập tính''' của động vật.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

tập tính


đặc tính hoặc thói quen hoạt động có tính chất tự nhiên hay bản năng (nói tổng quát) tập tính thích ngược dò [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   2

tập tính


Toàn thể các tính tình tự nhiên: Tập tính của loài người; Tập tính của động vật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tập tính". Những từ phát âm/đánh v [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   2

tập tính


Toàn thể các tính tình tự nhiên: Tập tính của loài người; Tập tính của động vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tập tính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gạo cội gạo dự >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa