Ý nghĩa của từ tầm thước là gì:
tầm thước nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tầm thước. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tầm thước mình

1

12   4

tầm thước


(vóc người) vừa phải, không cao lắm nhưng cũng không thấp vóc người tầm thước
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   1

tầm thước


Vừa hơi cao
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 11 năm 2014

3

0   1

tầm thước


Không thấp cũng không cao!Ở mức độ vừa phải (Vóc dáng)
Vô danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

4

5   7

tầm thước


Nói khổ người vừa phải. | : ''Vóc người '''tầm thước'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

4   6

tầm thước


Nói khổ người vừa phải: Vóc người tầm thước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tầm thước". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tầm thước": . [..]
Nguồn: vdict.com

6

3   6

tầm thước


Nói khổ người vừa phải: Vóc người tầm thước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tầm thước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gầm ghì tầm sét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa