Ý nghĩa của từ tạ ân là gì:
tạ ân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tạ ân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tạ ân mình

1

0   0

tạ ân


Cảm ơn người đã làm điều hay cho mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tạ ân


Cảm ơn người đã làm điều hay cho mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tạ ân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tạ ân": . Tạ An Tạ An tạ â [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tạ ân


Cảm ơn người đã làm điều hay cho mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tạ ân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giôn giốt giúp đỡ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa