Ý nghĩa của từ tình phụ là gì:
tình phụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tình phụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tình phụ mình

1

0   0

tình phụ


Bội bạc và bỏ nhau sau khi đã yêu nhau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tình phụ


Bội bạc và bỏ nhau sau khi đã yêu nhau.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tình phụ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tình phụ": . Thanh Phú thành p [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tình phụ


Bội bạc và bỏ nhau sau khi đã yêu nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tình phụ


(Từ cũ, Văn chương) phụ bạc, ruồng bỏ vợ, chồng hoặc người yêu "Có quán tình phụ cây đa, Ba năm quán đổ cây đa h&atild [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tình phụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khắc nghiệt khắc sâu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa