Ý nghĩa của từ khắc sâu là gì:
khắc sâu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ khắc sâu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khắc sâu mình

1

1   0

khắc sâu


Ghi nhớ lâu. | : '''''Khắc sâu''' công ơn cha mẹ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khắc sâu


Ghi nhớ lâu: Khắc sâu công ơn cha mẹ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khắc sâu". Những từ có chứa "khắc sâu" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionar [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khắc sâu


Ghi nhớ lâu: Khắc sâu công ơn cha mẹ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của khắc sâu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tình phụ tình nghĩa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa