Ý nghĩa của từ tài trí là gì:
tài trí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tài trí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tài trí mình

1

11   1

tài trí


tài năng và trí tuệ (nói khái quát) có tài trí hơn người Tính từ có tài và thông minh một ng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   1

tài trí


dt. Tài năng và trí tuệ: đem hết tài trí phục vụ Tổ quốc Dầu cho tài trí bậc nào, Gặp cơn nguy hiểm biết sao mà nhờ (Lục Vân Tiên).. Các kết quả tìm kiế [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   1

tài trí


Có sự thông minh nhanh nhẹn linh hoạt trong tư duy .
Tuyết an - Ngày 10 tháng 9 năm 2017

4

4   3

tài trí


dt. Tài năng và trí tuệ: đem hết tài trí phục vụ Tổ quốc Dầu cho tài trí bậc nào, Gặp cơn nguy hiểm biết sao mà nhờ (Lục Vân Tiên).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   5

tài trí


Tài năng và trí tuệ. | : ''Đem hết '''tài trí''' phục vụ.'' | : ''Tổ quốc .'' | : ''Dầu cho '''tài trí''' bậc nào,.'' | : ''Gặp cơn nguy hiểm biết sao mà nhờ (L [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tài trí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tài nghệ tàn nhang >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa