Ý nghĩa của từ tài liệu là gì:
tài liệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tài liệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tài liệu mình

1

12   8

tài liệu


Là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân Tài liệu bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

2

6   3

tài liệu


dt. 1. Sách báo, các văn bản giúp người ta tìm hiểu vấn đề gì: tài liệu học tập tài liệu tham khảo đọc tài liệu tại thư viện. 2. Nh. Tư liệu (ng. 2.): đi [..]
Nguồn: vdict.com

3

3   1

tài liệu


Là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân 91/2012/TT-BQP
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

3   2

tài liệu


dt. 1. Sách báo, các văn bản giúp người ta tìm hiểu vấn đề gì: tài liệu học tập tài liệu tham khảo đọc tài liệu tại thư viện. 2. Nh. Tư liệu (ng. 2.): đi thực tế thu thập tài liệu viết luận văn tốt nghiệp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   2

tài liệu


Sách báo, các văn bản giúp người ta tìm hiểu vấn đề gì. | : '''''Tài liệu''' học tập.'' | : '''''Tài liệu''' tham khảo.'' | : ''Đọc '''tài liệu''' tại thư vi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

1   1

tài liệu


dữ liệu, tin tức giúp cho việc tìm hiểu một vấn đề gì tài liệu lịch sử tham khảo tài liệu thu thập tài liệu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tài liệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tài hoa tài nghệ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa