Ý nghĩa của từ tài đức là gì:
tài đức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ tài đức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tài đức mình

1

25   12

tài đức


tài năng và đức độ (nói khái quát) tài đức song toàn
Nguồn: tratu.soha.vn

2

20   12

tài đức


Tài năng và đức độ (nói khái quát). | :''Những bậc tài đức''.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

19   15

tài đức


d. Tài năng và đức độ (nói khái quát). Những bậc tài đức.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tài đức". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tài đức" [..]
Nguồn: vdict.com

4

18   14

tài đức


d. Tài năng và đức độ (nói khái quát). Những bậc tài đức.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   0

tài đức


ý nghĩa của tài đức là có tài thì mới có đức
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

6

0   1

tài đức


Tài năng và đức độ (nói khái quát).
Những bậc tài đức.
boruto2211 - Ngày 05 tháng 5 năm 2020

7

5   9

tài đức


ý nghĩa của tài đức có nghĩa là có tài thì mới ở đức
trinh thanh phuong - Ngày 10 tháng 1 năm 2018


Thêm ý nghĩa của tài đức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tài vụ tàn bạo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa