Ý nghĩa của từ synapse là gì:
synapse nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ synapse. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa synapse mình

1

0   0

synapse


Khớp thần kinh ((cũng) synapsis). | Khớp thần kinh. | Kỳ liên hợp. | Sợi liên bào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

synapse


- Synapse, còn được gọi là ngã ba nơ-ron thần kinh, nơi truyền các xung thần kinh điện giữa hai tế bào thần kinh (tế bào thần kinh) hoặc giữa một tế bào thần kinh và một tuyến hoặc tế bào cơ (effector). Một kết nối synap giữa tế bào thần kinh và tế bào cơ được gọi là mối nối thần kinh cơ.
la gi - Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của synapse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< survoltage susceptibilité >>