Ý nghĩa của từ survoltage là gì:
survoltage nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ survoltage Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa survoltage mình

1

0   0

survoltage


Như surtension.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của survoltage
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< survol synapse >>