Ý nghĩa của từ susceptibilité là gì:
susceptibilité nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ susceptibilité Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa susceptibilité mình

1

0   0

susceptibilité


Tính hay động lòng, tính dễ tự ái. | : ''Ménager la '''susceptibilité''' de quelqu'un'' — tránh không chạm đến tính hay động lòng của ai | Độ nhạy cảm, độ c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của susceptibilité
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< synapse suscription >>