Ý nghĩa của từ sweetheart là gì:
sweetheart nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ sweetheart. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sweetheart mình

1

5   1

sweetheart


Người yêu, người tình. | Tán, tìm hiểu (người yêu). | : ''to go sweethearting'' — đi tán (gái); di tìm hiểu (người yêu)
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   1

sweetheart


Sweetheart có nghĩa là cưng, anh yêu, em yêu, dùng để gọi người yêu một cách trìu mến, có nghĩa giống như sweetie, honey, baby...

VD: Would you like to go to the cinema with me now, sweetheart?
Em có muốn đi xem phim với anh bây giờ không em yêu?
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

0   0

sweetheart


Nghĩa của cụm từ: trái tim nhân hậu, ấm áp, đầy tình yêu thương,...
Ví dụ: Tôi muốn giúp những trẻ này có một ngôi nhà ấm áp. - Ôi cậu thật có một trái tim nhân hậu. (I want to help these children have a home. - Oh such a sweetheart).
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sweetheart
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sweetbread sweetie >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa