Ý nghĩa của từ sr là gì:
sr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ sr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sr mình

1

6   4

sr


- chúng ta nhìn SR trong SR Vietnam
SR ở đây chính là Social Republic of Vietnam là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
- .sr là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Suriname. Tên miền cấp cao nhất này được tài trợ bởi Telesur, công ty viễn thông nội địa, nhưng dịch vụ đăng ký cho người nước ngoài được quản lý bởi công ty DotSR, được quảng bá với nghĩa là "seniors" (đàn anh).
gracehuong - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

7   5

sr


- viết tắt
(Sr) bà xơ; nữ tu sĩ; ni cô (Sister)
Sr Mary Francis
Xơ Mary Francis
(Sr) Già, Bố (Sen)
- viết tắt của senior. chỉ người già, người lớn tuổi. nếu đặt sau tên họ
- giới trẻ Việt nam còn viết sr với ý nghĩa của Sorry là xin lỗi
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

3

1   0

sr


Là cụm từ viết tắt phổ biến xuất hiện nhiều trên Internet, từ đầy đủ là "sorry".
Ví dụ: Ơ sr nha tôi không cố ý đâu.

Ngoài ra, đây là từ được đặt trước tên của ni cô hay bà xơ.
Ví dụ: Xin phép sơ Mary cho tôi ra ngoài ạ. (Excuse me Sr. Mary, Can I go out?)
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018

4

3   6

sr


Bà xơ; nữ tu sự; ni cô (Sister). | Già, Bố (Sen).
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   6

sr


1. viết tắt của senior. chỉ người già, người lớn tuổi. nếu đặt sau tên họ thì có nghĩa là người này có con trùng tên với mình, VD ông ấy là Bush sr thì con ông ấy sẽ là Bush Jr

2. viết tắt của sorry - xin lỗi
VD: sr nhé tôi không cố ý
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

6

2   8

sr


Stronti (Tiếng Anh: Strontium) là một nguyên tố kim loại kiềm thổ có ký hiệu là Sr và số nguyên tử 38. Là một kim loại kiềm thổ, stronti là một kim loại có màu [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của sr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< src squarability >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa